tekst ispi

wanneer we in een samenleving willen leven die gebaseerd is op vriendschap, dan vraagt dat om een directe democratie van zelfsturing

 

Discussie

Het beroep van overheden op burgerparticipatie blijkt omstreden, vooral wanneer dit beroep gepaard gaat met een pleidooi voor een ‘participatiesamenleving’ of ‘Big Society’. Misschien is deze controverse inherent aan de ideologische vooronderstellingen van de participatiesamenleving als maatschappelijk ideaal. Het (neo)liberale streven naar een kleinere overheid, het sociaaldemocratische ideaal van actieve participatie en directe onderlinge solidariteit en het christendemocratische appel op eigen verantwoordelijkheid en naastenliefde zijn daarin op ingenieuze wijze met elkaar vervlochten. Maar een dergelijk compromis tussen politieke agenda’s blijft uiteraard spannend. Concrete interpretaties en uitwerkingen van ‘de participatiesamenleving’ brengen al snel spanningen tussen de verschillende uitgangspunten aan het licht en lokken daarmee fundamentele discussies uit, onder meer over de volgende vragen:

  1. Is het wenselijk en realistisch om het beroep op burgerkracht als antwoord te zien op de versobering van verzorgingsstaatarrangementen?
  2. Wanneer taken die voorheen tot die van de overheid werden gerekend door burgers worden uitgeoefend, kan men zich afvragen of het gelijkheidsbeginsel hiermee in gedrang komt.
  3. Een groter beroep op het zelforganiserend vermogen van burgers zou tot een scherpere tweedeling kunnen leiden tussen ‘goede’ en ‘slechte wijken’.
  4. Gaat het lokale en praktische engagement van burgerparticipatie nieuwe stijl niet al te makkelijk voorbij aan grotere structurele vraagstukken en fundamentele politieke kwesties?

Lees meer over burgerkracht in de bijbehorende pdf: Actief burgerschap en burgerparticipatie.

Auteur: Dirk Postma (2013)

 

The saddest part is that most mainstream economists are abysmally and willfully ignorant of the most basic accounting principles when applied to a nation’s finance. And they totally fail to grasp the fundamental purpose of an economic system, that is to provide a plentiful and just standard of living for ALL 7.5 billion humans within the safe environmental boundary of planet Earth, not to meet some ridiculous, meaningless accounting number.

*

how our lives are organized and valued in the future, in a world where the role and meaning of work start to shift.

*

 

Scroll to Top