Motivatie

Onze democratie wankelt, zij kan van binnenuit gehackt worden. (eenzijdige versterking van de macht)

Wanneer Burgers alle verantwoording delegeren naar de partij-democratie, zonder dat zij zelf lid van een politieke partij zijn, kunnen zij geen inbreng/ belang leveren.

Met het huidige systeem van partij-democratie + regeerakkoord + fractie discipline/ stemdwang in de Tweede Kamer, kunnen wetten eenzijdig en vanuit belang of ideologie doorgedrukt worden. 

O Nederland, let op uw zaak,
De tijd en stond is daar,
Opdat niet in de hoek en raak
Uw vrijheid, die voorwaar
Uw ouders hebben duur gekocht
Met goed en bloed en leven:
Want zij werd nu gans en t’enemaal gezocht
Tot niet te zijn verdreven.

Dit volkslied uit 1576 ging over de Spaanse overheersing, het volk moest gehoorzamen en belasting betalen terwijl het droomde van zelfbestuur.

Van de 13.200.000 kiesgerechtigde Nederlanders zijn 371.000 mensen lid van een politieke partij, dat is minder dan 2,8% van de bevolking. De overige 97% mag stemmen, maar heeft geen communicatie kanaal.

Bron afbeelding ledentallen politieke partijen https://dnpp.nl/themas/leden

Traditiegetrouw vervullen politieke partijen overheidsfuncties bij instituties en Burgemeesters en Commissarissen van de Koning. Zo heeft een  Kabinet een eigen netwerk om te delegeren en het land te besturen.

Oorspronkelijk was er de trias politica met de scheiding der machten die elkaar in evenwicht zouden kunnen houden. Het systeem is nu verworden tot de meeste stemmen gelden, diversiteit en rekening houden met minderheidsgroepen worden met de mond beleden. Helaas houdt de macht teveel van zichzelf.

Scroll to Top