out of the box

QR code

Krijgen wij een betere samenleving wanneer iedere burger een gedetailleerd profiel heeft en via belonen en straffen doet wat er verwacht wordt?

Belasting in natura

Stel dat iedere burger een x aantal (20?) uren per jaar op zijn of haar vakgebied “gratis, in natura” levert aan de overheid. Daarmee kan de publieke economie up to date blijven in vergelijk tot de ontwikkelingen in de commerciële economie, zonder dat daar een factuur tegenover staat. Inschatting: werkzame beroepsbevolking 7 miljoen, x  20 …

Belasting in natura Read More »

Scroll to Top