0
2 years agoopen1

Mag een regering, die voor 4 jaargekozen is, de publieke eigendommen privatiseren, verkopen zonder toestemming van de 420 jarige eigenaar?

Publiek eigendom voor de 21e eeuw

Hele artikel https://lavamedia.be/de-eigendom-heruitvinden/#Publieke_eigendomvoor_de_21eeeuw ….Cumbers is geïnspireerd door de Oostenrijkse socialist Otto Neurath. Volgens Neurath moest een programma van socialisatie de positieve bijdrage erkennen van zowel coöperatieven als van grootschalige productiebedrijven om een collectieve economie te realiseren. Ook Karl Kautsky zag in een socialistische samenleving verschillende eigendomsvormen (nationale, stedelijke, productie- en consumptiecoöperatieven, zelfs private) naast elkaar bestaan.

Cumbers haalt daarmee socialistische denktradities over eigendomsvormen en schaal van onder het stof. Daarin schuilt de meerwaarde van zijn werk. Verscheidenheid is de rode draad in zijn boek. Daarbij vertrekt hij vanuit het inzicht dat een trade-off nodig is, een wisselwerking tussen centralisatie en decentralisatie, alsook tussen marktwerking en publiek-publieke samenwerking. Hij moedigt ons aan diverse vormen van publieke eigendom met elkaar te combineren zodat ze elkaar versterken en al doende na te denken over de beste schaal om ze te implementeren.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject