foto banksy in schredder kopie

Welke toekomst

Socrates werd via een democratische stemming verbannen. (onruststoker) PLato had een vooruitziende blik toen hij opmerkte dat democratie met één enkele waarde (geld) de slechtste vorm van bestuur is.

Eigenlijk gaat het niet over democratie, onderliggend gaat het over macht en de vrijheid tot kennis en creativiteit. Of mensen een ziel, ethische waarden, verantwoordelijkheid mogen hebben of dat lichamen (on)bruikbaar staatseigendom zijn. (donorwet) Het gaat over de legitimiteit van macht waar 2,8% partijleden beslissen voor 97% medeburgers zonder inbreng.

Kunnen we, met de techniek in de hand, onderzoeken wat beter kan, of de netwerk, block chain systemen gebruikt kunnen worden om de samenleving betrouwbaarder, creatiever en welvarender te maken.

In Den Haag ligt sedert 2018 een adviesrapport in de la: Staatscommissie Remkus: 83 parlementaire verbeterpunten, 7 belangrijke, o.a. het -bindend, correctief referendum-. Dit advies is, op een aantal kleine adviezen na, door het Kabinet terzijde gelegd via fractie-discipline. PM Mark Rutte op 24 februari 2021: “burger moet zelf voor zijn vrijheid opkomen, Staat is niet medeplichtig”

[civist src=”https://widget.civist.cloud/?api_url=https%3A%2F%2Fapi.civist.cloud%2Ft%2F982632cb-39e5-4e7d-80d2-551a95b24aff%2F#/RW1iZWRkaW5nOmI3N2JlMzZhLTQ4MjYtNDViZS1iY2NhLTVkZDkyYTUyMTVjMw==”]

“Wat wil je horen en zien en wat ben je van plan te leren kennen?”

Bij iedere ontmoeting de openheid om met elkaar in gesprek te komen. * De interactie om de horizon te verbreden en jezelf tegen te komen.

Scroll to Top